27 marca 2023

Kryteria Zrównoważonego Rozwoju

Z dumą chcielibyśmy ogłosić, iż nasza firma otrzymała certyfikat KZR.
Ale co to takiego?
Zrównoważony rozwój  to jeden z najważniejszych trendów współczesnego świata. Zakłada on przemyślane korzystanie z zasobów: ograniczenie zużywania surowców nieodnawialnych, eliminowanie z przetwórstwa materiałów niebezpiecznych dla środowiska, toksycznych lub niepodlegających recyklingowi oraz promowanie energii pochodzącej ze źródeł naturalnych.
Unijna Dyrektywa 2018/2001 REDII wyznacza cele w zakresie zużycia energii ze źródeł odnawialnych w latach 2021-2030 i wymaga spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla energii uzyskiwanej z biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów.

System KZR INiG daje podmiotom gospodarczym działającym w łańcuchu dostaw certyfikowanych paliw możliwość wykazania, że spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR), zgodnie z wymaganiami RED II.

Ten certyfikat znajduje się na  liście uznanych przez Komisję Europejską systemów certyfikacji.

Dlaczego warto wybrać nasz produkt?

Jakość potwierdzona europejskimi certyfikatami

Doświadczenie zbierane od 1975 roku

Regularne kontrole jakości w nowoczesnym laboratorium

Pellet bez dodatków. 100% drewna

email-icon phone-icon menu-icon facebook