Poltarex Pellet Praca
Worek 15kg Pellet Premium Worek 15kg Pellet Premium
Nasz Pellet Poltarex produkowany jest z czystego drewna sosnowego bez jakichkolwiek dodatków.
 1. Informacja dotycząca zbierania danych osobowych


  Poniżej informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe są to wszystkie dane, które można odnieść do konkretnej osoby, np. nazwisko, adres, adres e-mail, zachowanie użytkownika.


  Administratorem danych osobowych jest POLTAREX Polskie Drewno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Marszałkowska 84/92, lok. 39, 00-514 Warszawa, oddział w Szczytnie, Szczytno 24, 77-320 Przechlewo, KRS 0000307800, REGON 141434999, NIP 527-25-75-148.


  Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się przez adres poczty elektronicznej: pellet@poltarex.pl lub pisemnie za pomocą poczty tradycyjną, wysyłając wiadomość na wskazany powyżej adres.


 2. Przysługujące Państwu prawa


  W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • Prawo do informacji.
  • Prawo do poprawiania lub usuwania.
  • Prawo do ograniczania przetwarzania.
  • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.
  • Prawo do przenoszenia danych.

  Ponadto mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.


 3. Zbieranie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej


  Nasza strona internetowa służy jedynie do uzyskiwania informacji dlatego zbieramy tylko te dane osobowe, które przekazywane są na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę. Jeśli chcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które potrzebne są nam ze względów technicznych w celu zapewnienia wyświetlania naszej strony oraz jej prawidłowego działania (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 z. 1 lit. f RODO):

  • adres IP;
  • data i godzina zapytania;
  • różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT);
  • treść żądania (konkretna strona);
  • status dostępu / kod odpowiedzi http;
  • przesyłana ilość danych;
  • strona internetowa, z której pochodzi żądanie;
  • przeglądarka;
  • system operacyjny i jego interfejs;
  • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

  Dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w pamięci Państwa komputera i przyporządkowane do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki. Dzięki nim do organu, który wysyła plik cookie (w tym przypadku do nas), docierają określone informacje. Pliki cookies nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Dzięki nim oferta internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.


  Zastosowanie plików cookies:

  1. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies, których zakres i sposób działania zostaną objaśnione poniżej:
   • transient cookies (szczegóły w pkt b);
   • persistent cookies (szczegóły w pkt c).
  2. Transient cookies to pliki wykorzystywane czasowo, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności sesyjne pliki cookies. Zapisują one tzw. identyfikator sesji, umożliwiający przyporządkowanie różnych zapytań przeglądarki do wspólnej sesji. Dzięki temu możliwe jest ponowne rozpoznanie Państwa komputera, jeśli powrócą Pastwo na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookies są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.
  3. Persistent cookies to trwałe pliki usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od rodzaju pliku. Pliki cookies można w każdej chwili usunąć, korzystając z ustawień bezpieczeństwa swojej przeglądarki.
  4. Ustawienia przeglądarki można dowolnie skonfigurować i np. odrzucić przyjmowanie plików cookies podmiotów trzecich lub wszystkich plików cookies. Zwracamy jednak uwagę, że wówczas nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

 4. Google Analistics


  Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Państwa adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.


  Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.


  Można zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą Państwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane dalej po skróceniu, aby wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób. Jeśli w przypadku danych osobowych zebranych na Państwa temat możliwe jest odniesienie ich do konkretnej osoby, takie odniesienie jest od razu wykluczane, a dane osobowe są niezwłocznie usuwane.


  Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.


  Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/pl.html, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych:www.policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.


 5. Zastosowanie wtyczek do portali społecznościowych


  Nasz strona wykorzystuje również wtyczkę społecznościową („plugin”) sieci społecznościowej facebook.com.

  Pluginy można rozpoznać po logo Facebooka (biała litera „f” na niebieskim polu lub kciuk skierowany ku górze) lub po dopisku „Facebook Social Plugin”. Wykaz i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można znaleźć tutaj: www.developers.facebook.com/docs/plugins


  Podczas wizyty na stronie internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest wysyłana z Facebooka bezpośrednio do przeglądarki i integrowana przez nią ze stroną internetową. Nie mamy zatem wpływu na ilość danych, które Facebook pobiera przy pomocy tej wtyczki. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.facebook.com/help/?faq=17512.


  Dzięki zintegrowaniu wtyczki, Facebook otrzymuje informacje o tym, że uzyskali Państwo dostęp do danej strony naszej witryny internetowej. Jeżeli są Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook może przyporządkować wizytę do Państwa konta na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład przez naciśnięcie przycisku „Lubię to” lub dodanie komentarza, odpowiednia informacja jest wysyłana z Państwa przeglądarki bezpośrednio do Facebooka i tam zapamiętywana. Nawet jeśli nie są Państwo członkiem Facebooka, istnieje możliwość, że Facebook zidentyfikuje Państwa adres IP i go zapamięta.


  Wtyczki Facebooka mogą być umieszczane przez operatorów witryn na ich własnych witrynach internetowych. Klikając na te wtyczki, zarejestrowani użytkownicy Facebooka mogą automatycznie zostawić na Państwa profilu na Facebooku notatkę z informacją, że akceptują zalinkowane treści operatora witryny internetowej. Zintegrowany plugin Facebooka „komunikuje się” przy tym na bieżąco z Facebookiem i bezpośrednio podczas wizyty na stronie internetowej, na której jest używany, wysyła dane do Facebooka - nawet gdyby użytkownik na nią nie kliknął.


  Dzięki tzw. integracji iFrame, przeglądarka - oprócz pobieranej, właściwej strony – ładuje jeszcze dodatkową małą „stronę w stronie”, która zawiera daną wtyczkę. W przypadku wtyczek Facebooka, iFrame lub tekst źródłowy pochodzą w całości z Facebooka i nie mogą być zasadniczo przez nas kontrolowane, ani przetwarzane. Nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany ani nawet zarejestrowany na Facebooku, plik cookie jest tworzony i zachowuje ważność przez okres dwóch lat, plik posiada identyfikator np. B7dcTqgWq3fuDgIIFw47QPIO.


  Jeśli przeglądarka łączy się ponownie z serwerem sieci społeczościowej w okresie późniejszym, plik ten jest przesyłany i może zostać tam wykorzystany do stworzenia profilu. W przypadku użytkowników, którzy zarejestrowali się później, powiązanie z informacjami przechowywanymi w pliku cookies jest w razie potrzeby nadal możliwe. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku w bieżącej sesji przeglądarki, przesyłana jest zarówno wywołana strona, jak i plik cookies - istnieje przy tym możliwość wyraźnego przyporządkowania tych informacji poprzez ID sesji do danego konta użytkownika.


  Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebooka nie są nam znane. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie praw i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności, prosimy o kontakt z Facebook Inc. lub zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka: www.facebook.com/policy.php.


  Możliwe jest zablokowanie w przeglądarce wtyczek społecznościowych Facebooka, na przykład wykorzystując „Facebook Blocker“.


  Informacje dostawcy zewnętrznego: Facebook Inc. Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA; developers.facebook.com/docs/plugins. Facebook podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


 6. Google Adwords


  Korzystamy z oferty Google Adwords, aby za pomocą mediów reklamowych (tzw. Google Adwords) zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych kampanii reklamowej możemy ustalić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Naszym celem jest przy tym wyświetlanie Państwu takich reklam, które są dla Państwa interesujące, uczynienie naszej strony ciekawszą oraz uczciwe wyliczenie kosztów reklamy.


  Media reklamowe, o których mowa, są dostarczane przez Google poprzez tzw. „Ad Server”. W tym celu stosujemy Ad Server Cookies umożliwiające dokonywanie pomiarów poszczególnych parametrów do mierzenia wyników, takich jak wyświetlenia ogłoszeń lub kliknięcia przez użytkowników. Jeśli trafią Państwo na naszą stronę internetową przez ogłoszenie Google, Google Adwords zapisze na Państwa komputerze plik cookie. Takie pliki cookies zwykle tracą ważność po 30 dniach i nie powinny służyć do osobistej identyfikacji. Do tego pliku cookie jako wartości analityczne zapisywane są zwykle: unikalny ID cookie, liczba wyświetleń ogłoszenia według zamieszczenia (frequency), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji post-view), a także informacje opt-out (zaznaczenie, że użytkownik nie chce, by się do niego zwracano).


  Takie pliki cookies umożliwiają Google ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony na stronie internetowej klienta Adwords, a zapisany na jego komputerze plik cookie nie stracił jeszcze ważności, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany na tę stronę internetową. Do każdego klienta Adwords jest przyporządkowany inny plik cookie. Pliki cookies nie mogą być więc monitorowane przez strony internetowe klientów Adwords. W związku z wymienionymi działaniami reklamowymi nie pobieramy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych. Otrzymujemy od Google jedynie analizy statystyczne. Na podstawie tych analiz możemy poznać, które ze stosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy bardziej szczegółowych danych dotyczących zastosowania środków reklamowych, a przede wszystkim nie możemy dokonać identyfikacji użytkownika na podstawie tych informacji.


  Ze względu na wykorzystywane narzędzia marketingowe, Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres ani dalsze wykorzystanie danych pobieranych przez Google w związku z zastosowaniem tego narzędzia, dlatego udzielamy informacji zgodnie z naszą wiedzą: W związku z włączeniem AdWords Conversion, Google otrzymuje informacje, że wyświetlili Państwo określoną część naszej strony internetowej lub kliknęli na ogłoszenie od nas. Jeśli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem usługi Google, Google może przyporządkować wizytę do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie zalogowali się Państwo, istnieje możliwość, że dostawca uzyskuje i zapisuje Państwa adres IP.


  Mogą Państwo na różne sposoby zapobiec uczestnictwu w tego rodzaju procesie śledzenia:

  1. poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki, w szczególności wyłączenie plików cookies podmiotów trzecich sprawia, że nie będą Państwo otrzymywać ogłoszeń od podmiotów trzecich;
  2. poprzez dezaktywowanie plików cookies do śledzenia konwersji po ustawieniu przeglądarki w taki sposób, by pliki cookies z domeny „www.googleadservices.com” były blokowane, www.google.pl/settings/ads, przy czym ustawienia te zostaną skasowane, kiedy pliki cookies zostaną usunięte;
  3. poprzez dezaktywowanie odnoszących się do zainteresowań ogłoszeń dostawcy, będących częścią kampanii samoregulacyjnej „About Ads”, przez link www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienia te zostaną skasowane, kiedy pliki cookies zostaną usunięte; d) poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarkach Firefox, Edge, Opera lub Google Chrome, którą można przeprowadzić, korzystając z linku www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy jednak uwagę, że wówczas nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

  Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych przez Google można znaleźć tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy oraz services.google.com/sitestats/pl.html. Można także odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) znajdującą się pod adresem www.networkadvertising.org. Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield,www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.