19 stycznia 2022

Zmiana siedziby firmy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 17 stycznia 2022 roku nastąpiła zmiana adresu

siedziby Spółki POLTAREX POLSKIE DREWNO Sp. z o.o.

Nowy adres siedziby firmy to:

77-320 Przechlewo , Szczytno 24

Pozostałe dane Spółki takie jak nr KRS, NIP, REGON pozostają bez zmian.

Zmianie nie ulegają także adresy e-mail oraz numery telefonów komórkowych.

W zawiązku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji

dotyczącej Spółki na wskazany powyżej adres, jak również o ujawnianie nowego

adresu siedziby Spółki na wszelkich fakturach lub innych  dokumentach kierowanych do Poltarex Polskie Drewno sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że zmiana adresu Spółki pozostaje bez wpływu na

ważność podpisanych umów i nie wymaga ich zmiany.

Z poważaniem,

Zarząd Poltarex Polskie Drewno Sp. z o.o.

Dlaczego warto wybrać nasz produkt?

Jakość potwierdzona europejskimi certyfikatami

Doświadczenie zbierane od 1975 roku

Regularne kontrole jakości w nowoczesnym laboratorium

Pellet bez dodatków. 100% drewna

email-icon phone-icon menu-icon facebook